SCM MPS-System

Stosowana w połączeniu z aluminiowym wielofunkcjonalnym stołem ryflowanym np. w RECORD 110 AL

Specjalne ssawy są osadzane bezpośrednio na stole we wpustach, które je stabilizuje i za pośrednictwem zaworu są połączone w stole w sposób automatyczny z próżnią.

Dokumenty (1)

więcej
mniej